Skip to content

Algemene voorwaarden

Download

Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder dossiernummer 20133080 per 27 juli 2021.

Download link naar algemene voorwaarden MARNIX.ecoVoorwaarden MARNIX.eco

“Dreams come in a size too big so that we may grow into them.”

JOSIE BISSET

Disclaimer

MARNIX.eco® besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie. MARNIX.eco® staat op geen enkele manier in voor de juistheid of volledigheid hiervan. MARNIX.eco® aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De website van MARNIX.eco® bevat links naar andere websites. MARNIX.eco® is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken en ook niet voor de inhoud van deze sites.

Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij MARNIX.eco® of diens licentiegevers.