Spring naar content

Concept & brainstormen _

ONTDEK HET VERBORGEN BEWUSTZIJN
GlowCraft Workshop
@ Kunstcafé

ONTDEK HET VERBORGEN BEWUSTZIJN
GlowCraft Workshop
@ Kunstcafé

GlowCraft bij CrossArts

Tijdens het terugkerende CrossArts Kunstcafé werd natuurlijke kunst gecreëerd in een experimentele GlowCraft workshop. MARNIX nam de deelnemers actief en met veel lol mee naar de fascinerende wereld van plantenwortels en hun schimmels.

Naast een inspirerend verhaal over MARNIX’ Urban Wood Web project op begraafpark Zuylen doken we samen onder de grond en ontdekten we het verborgen bewustzijn van de natuur. Bewustzijn dat de natuur het vermogen heeft om te kunnen ervaren en waar te nemen én dat het zeer waarschijnlijk de verbinding is met al het leven om je heen.

Met een onbekende als maatje maakten de deelnemers in duo’s een kunstwerk van natuurlijk zeewier alginaat. De handen mochten daarbij uit de mouwen gestoken worden: alginaat afmeten, mixen en met een spuitzak op tafel een eigen kunstwerk opspuiten. Er ontstonden dikke en dunne wortels, schimmelstructuren, spinnenwebachtige en vloeiende vormen.

“Na het uitharden namen we de resultaten mee naar een speciale blackbox. In de donkere expositieruimte bleken de wortels een gezamenlijk, fraai glow in the dark netwerk te vormen.” _ CrossArts

Opdrachtgever:
CrossArts. De vijf initiatiefnemers van CrossArts; Brack, Electron, Grote Kerk, Breda Photo en Stichting Tranzforma (stadsgalerij).

Concept, ontwerp en productie:
Merel van der Linden en Marnix van de Vijver

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
SDG workshop
PUM

Sustainable Development Goal (SDG) workshop

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek voor iedereen te maken in 2030. De doelen zijn afgesproken door alle landen binnen de VN en zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, (gender)gelijkwaardigheid en de klimaatcrisis.

Speciaal voor de experts van PUM (Programma Uitzending Managers) ontwikkelde MARNIX een workshop over de Sustainable Development Goals (SDG´s). In de workshop ontdekten de experts op creatieve wijze hoe ze met hun projecten zelf een bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals.

PUM is een unieke en professionele organisatie gevestigd in Den Haag. Meer dan 1300 experts uit 36 sectoren delen hun kennis en expertise met het MKB in 37 landen wereldwijd. Samen versterken ze de positie van bedrijven, hun leveranciers en aangrenzende industrieën in de markt.

De SDG-workshop was onderdeel van de jaarlijkse PUM-dag voor de experts. Een dag die in het teken staat van onderwerpen die belangrijk zijn voor PUM.

Opdrachtgever:
PUM (Programma Uitzending Managers)

Concept, ontwerp en productie:
Leonie van de Vijver en Marnix van de Vijver

LUDIEKE & BLIJE VERKEERSBORDEN
Omdenk-workshop
Kids Klimaat Experience

Kids Klimaat Experience

MARNIX ontwikkelde en produceerde een omdenk-workshop voor in totaal 400 basisscholieren tijdens de Kids Klimaat Experience. Een uniek en wervelend terugkerend evenement waar veel te beleven valt rondom water en het klimaat.

In kamp ‘Afval’ duiken kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool in de wereld van zwerfafval. Ze worden uitgedaagd om op een positieve en gezellige manier zwerfafval te voorkomen in de eigen wijk. Dit door de route van thuis naar school schoner en frisser te maken door het ontwerpen van een grappig en creatief verkeersbord.

Het ontdekken dat je zelf positief iets kunt betekenen binnen een maatschappelijke uitdaging was het hoofddoel van de workshop.

Anderhalf uur, parallel, vol actie, in één zeer compacte ruimte. Drie dagen achter elkaar. Kortom: een uitdaging van formaat. De workshops die creatief denken en doen aanwakkerden scoorden goed op inhoud en humor. Humor gebruiken om mensen eraan te herinneren geen afval te maken en alles schoon te houden werkt.

De kids werden ondersteund door een creatieve coach en een improvisatie-acteur. Deze combinatie bracht dynamiek en plezier, onmisbaar als je creativiteit wil losmaken.

Opdrachtgever:
Gemeente Breda
Waterschap Brabantse Delta

Idee:
Karlijn Muller (Nieuwe Veste) en Marnix van de Vijver

Laad meer

VERLAAT DE GEBAANDE PADEN
Creatieve sessie
Provincie Noord-Brabant

Creatieve sessie provincie Noord-Brabant

Hoe kan provincie Noord-Brabant collega’s stimuleren om creativiteit in te zetten tijdens hun werk? Onder leiding van MARNIX boog een gemêleerde groep wet-houders van de Wet op behoud van Creativiteit en ambtenaren van de provincie Noord-Brabant zich over deze vraag.

Een van de krachtige adviezen die naar voren kwam luidde: “Niet praten, maar piraten.” Dit hield in dat er een omgeving moet worden gecreëerd waarin medewerkers de vrijheid hebben om lef te tonen. Daar hoort ‘lummeltijd’ bij, een inspirerende werkomgeving en verrassende interventies om je creativiteit uit te dagen. Het idee ontstond om de werkcultuur te bevorderen waardoor medewerkers ruimte voelen om buiten de gebaande paden te denken en vernieuwende ideeën te omarmen.

Na een intensief dagdeel van een creatieve brainstormsessie, afgewisseld met theateroefeningen, werd duidelijk dat het cruciaal is om niet alleen de mogelijkheid te bieden voor creativiteit, maar ook om een cultuur te koesteren waarin experimenteren en out-of-the-box denken worden aangemoedigd.

Een waardevolle lijst met goede en bruikbare ideeën werden getoetst in de COCD-box®. Dit is een selectiemethode om het grote aantal opties uit een divergentie terug te brengen naar een aantal dat je kunt overzien. Het is een manier om structuur, reliëf en kleur in de ideeënchaos aan te brengen.

De sleutel tot succes bleek te liggen in het omarmen van speelsheid en het bevorderen van een werkomgeving waarin innovatie gedijt.

Opdrachtgever:
BrabantNEXT, onderdeel van de provincie Noord-Brabant

Concept, ontwerp en productie:
Marnix van de Vijver

Speciale dank:
Esther Hartzema

AGRI MEETS DESIGN
Aardbeienkwekerij van Aert
Foodlab

FoodLab teeltondersteunende voorzieningen

Een aantal maanden lang heeft een groep aardbeientelers, toeleveranciers en ontwerpers zich samen gebogen over mogelijkheden en onmogelijkheden van teeltondersteunende voorzieningen (tov) in FoodLab tov.

Opgeleverd werd een reeks uiteenlopende concepten, elk met een grote potentie voor impact. “MARNIX zoekt de relatie tussen consument en teler dicht bij huis. Door de teler tot gastheer te maken, kan het erf een mooie plek worden om aan relaties met omwonenden te werken. MARNIX pakt de theorie van de belevingseconomie erbij en combineert de meest aantrekkelijke waarden. Zo wordt het erf een plek waar mensen graag komen én informatie opdoen.” _ REWIN

Het Foodlab is een ideeëngenerator om de uitdagingen rond onaantrekkelijke maar nuttige teeltondersteunende voorzieningen aan te pakken en kansen handen en voeten te geven.

MARNIX werkte samen met 3 multidisciplinaire ontwerpers aan het overkoepelend concept “De Koning”. Vanuit het concept ontstonden 4 producten met een sterke verhaallijn. Door de krachten te bundelen was er ruimte voor reflectie en verdieping. Dit maakte de producten sterker in hun uitwerking.

Het gepresenteerde product “Op audiëntie” prikkelt de zintuigen en maakt de tongen los. Ontdek het waarom van teeltondersteunende voorzieningen en voel je welkom!

Opdrachtgever:
Kunstloc Brabant, Gemeente Breda, REWIN, ZLTO & Fruitport West-Brabant.

Ontwerpers:
Christien Meindertsma, Fides Lapidaire, Jord den Hollander, Lieke Frielink, Mitch van Veldhoven, Rosa van der Kamp & Marnix van de Vijver.

Telers:
Erik Peeters, Jan van Meer, Mark van Aert, Niels Huismans, Richard Antonissen & Stef Buiks.

Toeleveranciers:
Sebastiaan Smeur (Meteor Systems) & Twan van den Brand (CLTV).

GET RID OF THE FIXED MINDSET
Een workshop voor createurs.
SintLucas PRO

Get Rid of The Fixed Mindset

Bij de workshop ‘Get rid of the fixed mindset’ zoeken we naar nieuwe mogelijkheden, andere wegen om te bewandelen, nieuwe invalshoeken en vooral een frisse blik om dat ene doel te bereiken. Je benut jouw creativiteit en die van anderen beter en komt tot vernieuwende oplossingen.

Voor een groep gemotiveerde studenten van SintLucas PRO werd een tweedaagse workshop op maat ontwikkeld. Een mooie samenhang van theorie, inspiratie en praktijk, getuige de vele positieve reacties van de studenten.

Get rid of the fixed mindset workshop is een ontdekkingstocht, geeft nieuwe inzichten en maakt je sterker binnen je creatieve werk.

Studenten worden uitgedaagd hun comfortzone te verlaten, daarmee hun blikveld te verruimen en verder te komen door de vaste patronen te doorbreken: get rid of the fixed mindset, het zet hun huidige manier van werken in een verrassend perspectief.

Opdrachtgever:
SintLucas

Concept & uitvoer:
Tobias Baeten & Marnix van de Vijver

VAN BEPERKING NAAR VERSTERKING
Landelijke Zorghackathon
Team Amarant Groep

Landelijke Zorghackathon

De zorg is in beweging, er dreigt een flink personeelstekort en de technologie haalt de samenleving in. Dat vraagt om actie! Actie om de gehandicaptensector op de kaart te zetten, nieuwe verbindingen te leggen en de algehele verstandelijke gehandicaptenzorg te verbeteren.

30 Zorgorganisaties uit heel Nederland gaan tegelijkertijd intensief aan de slag met het ‘hacken’ van een vraagstuk. Het vraagstuk van Amarant Groep luidt: ”Hoe kunnen cliënten hun kwaliteiten inzetten voor zichzelf en anderen?” De vraag komt vanuit de cliënten zelf.

MARNIX is tijdens de landelijke Verstandelijk Gehandicapten Hackathon als Imagineer een week lang onderdeel van ‘Team Amarant Groep’.

Oplossing: Cliënten worden nog te vaak beoordeeld op hun beperking in plaats van hun talenten. Velen zijn dan ook op zoek naar meer waardering en gelijkwaardigheid. Team Amarant Groep heeft hiervoor het T.O.P platform ontwikkelt: Talenten Ontdek Podium.

Het team van de Amarant Groep bestaat uit een mix van zorgprofessionals, cliënten en het bedrijfsleven.

Imagineering: het engineeren van verbeelding. “Het ultieme Imagineeren is om met elkaar concepten te verzinnen die leiden tot verandering, tot innovatie. Belevenissen die het menselijk gedrag positief beïnvloeden, waardoor een verandering duurzaam wordt en we de wereld veranderen.” – Angelica van Dam, docent Imagineering aan de BUas Breda.

Opdrachtgever:
Innovatiebureau Imagine, onderdeel van Amarant Groep

I.s.m.:
Innovatiecentrum Imagine _
Rob van Uden, Patrick Gutlich en Pien van Dijk, Malu Bekers & Wouter Hekkenberg.

Handpicked Agencies _
Sjoerd van Oosten & Samet Yilmaz

Op support konden we rekenen van Woodworks Breda, Artenzo Breda, ALPHA letterstudio, OpMaat, Groenzorg & Servicepunt Medezeggenschap.

Group 2asdqw