Spring naar content

Algemene voorwaarden

Download

Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder dossiernummer 20133080 per 27 juli 2021.

Download link naar algemene voorwaarden MARNIX.ecoVoorwaarden MARNIX.eco

“Dreams come in a size too big so that we may grow into them.”

JOSIE BISSET

Disclaimer

MARNIX.eco® besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie. MARNIX.eco® staat op geen enkele manier in voor de juistheid of volledigheid hiervan. MARNIX.eco® aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De website van MARNIX.eco® bevat links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken en ook niet voor de inhoud van deze sites.

Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij MARNIX.eco® of diens licentiegevers.